کولر جی سان

Sort by

نمایش
دارای هوای سرد و گرم گاز 410 کمپرسور کم مصرف کندانسور طلایی ضد زنگ گرید A
دارای هوای گرم و سرد گاز 410 کمپرسور کم مصرف کندانسور طلایی ضد زنگ گرید A
دارای هوای گرم و سرد گاز 410 کمپرسور کم مصرف کندانسور طلایی ضد زنگ گرید A
دارای هوای گرم و سرد گاز 410 کمپرسور کم مصرف کندانسور طلایی ضد زنگ گرید A
-عملکرد : سرمایش -نوع برق مصرفی : تک فاز -نوع آب و هوای سازگار : معتدل و گرم کولر 48…

سبد خرید