کولر گازی
کولر گازی

Sort by

نمایش
کولر 30 سرد و گرم ، گاز 410 ، کمپرسور کم مصرف ، کندانسور طلایی ضد زنگ گرید A
کولر 24 سرد و گرم ، گاز 410 ، کمپرسور کم مصرف ، کندانسور طلایی ضد زنگ گرید A
کولر 18 سرد و گرم ، پگاز 410 ، کمپرسور کم مصرف کندانسور طلایی ضد زنگ گرید A
کولر 12 سرد و گرم ، گاز 410 ، کمپرسور کم مصرف ، کندانسور طلایی ضد زنگ گرید A
کولر 12 سردوگرم اینورتر واقعی (میدیا)
کولر 60 سرد و گرم T3 کمپرسور اسکرال - کندانسور بلند (میدیا)
-عملکرد : سرمایش -نوع برق مصرفی : تک فاز -نوع آب و هوای سازگار : معتدل و گرم کولر 48…

سبد خرید