کولر گازی
کولر گازی

مرتب سازی

نمایش
-عملکرد : سرمایش -نوع برق مصرفی : تک فاز -نوع آب و هوای سازگار : معتدل و گرم
-کم کردن رطوبت هوا در عین خنک کنندگی -کم بودن مصرف برق -بالا بودن کیفیت هوای خروجی
-کم کردن رطوبت هوا در عین خنک کنندگی -مصرف برق بسیار پایین به دلیل سیستم اینورتر -برخی اسپیلت ها دارای…

سبد خرید