اسپیلت ایستاده

Sort by

نمایش
-عملکرد : سرمایش -نوع برق مصرفی : تک فاز -نوع آب و هوای سازگار : معتدل و گرم کولر 48…
-عملکرد : سرمایش -نوع برق مصرفی : تک فاز -نوع آب و هوای سازگار : معتدل و گرم کولر 48…

سبد خرید